Problemen met alimentatie wijzigen? Uit ervaring blijkt dat veel mensen teveel alimentatie betalen of aan de andere kant te weinig ontvangen. Dat kan voor problemen leiden, zeker als de verstandhouding tussen ex-partners niet zo goed is. Weet je niet wat je moet doen? Of hoe je je alimentatie wijzigen moet? Zoek dan eens naar de volgende website: alimentatie-wijzigen. Via deze website kun je te weten komen hoe alimentatie wijzigen eigenlijk moet. Handig voor als je problemen hebt met je ex-partner en die niet mee wil werken. Wat zijn de voordelen van deze hulp?

  • Door hulp in te schakelen sta je er niet alleen voor
  • Overleggen met de partner gaat vaak moeizaam, dan biedt dit de uitkomst
  • U wordt voorzien van professioneel advies
  • U krijgt meer rust en tijd om over andere zaken na te denken
Met andere woorden, het is altijd goed om hulp in te schakelen bij alimentatie wijzigen. Het gaat in de meeste gevallen namelijk eerder moeizaam dan dat het makkelijk gaat. Wees dit daarom voor en wees slim door de hulp in te schakelen! 

Wanneer is alimentatie wijzigen mogelijk?

Alimentatie wijzigen is natuurlijk alleen maar mogelijk als voldaan wordt aan een aantal situaties. Gronden voor wijziging van de alimentatie zullen allereerst worden besproken. Vanuit omstandigheden die zijn veranderd kan een uitspraak van de rechter of just een overeenkomst ver de alimentatie worden gewijzigd, door de rechter of in onderling overleg. Vaak gebeurt dit door de rechter als beide partijen er niet uitkomen. Dat is helaas vaak het geval, maar gelukkig is daarvoor genoeg hulp te vinden. Er dient dus sprake te zijn van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de situatie zoals die gold ten tijde van de uitspraak over de overeenkomst. Niet elke wijziging van omstandigheden is echter voldoende voor een (gerechtelijke) wijziging van alimentatie. Daarom is advies soms nog om te kijken of de zaak haalbaar is. Als eenmaal door de rechter is vastgesteld dat alimentatie wijzigen mogelijk is, zal het nieuwe alimentatiebedrag worden vastgesteld op grond van alle feiten en omstandigheden die op dat moment spelen. Er wordt ook vaak gesproken over een niet-wijzigingsbeding, dat is namelijk het geval wanneer partijen een alimentatie zijn overeengekomen of ze hebben deze afgesproken, waarbij geen alimentatie verschuldigd is. Dan kan daaraan dus een niet-wijzigingsbeding worden gekoppeld. Dat geldt voor partneralimentatie en dat geldt ook voor kinderalimentatie. Alimentatie wijzigen moeilijk? Niet altijd dus. 

Wijzigen van het alimentatiebeding 

Het wijzigen van dit beding kan alleen plaatsvinden in geval van een dusdanig ingrijpende wijziging bij de omstandigheden, waarbij de verzoekende partijen niet langer aan het beding mag worden gehouden, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als de situatie zich voordoet dat u er niet uitkomt, neem dan via de genoemde website contact op. Het team van advocaten kan u verder helpen met alimentatie wijzigen. Dit zorgt ervoor dat in ieder geval een deel van uw zorgen kan worden weggenomen. Vaak geeft het rust als er hulp wordt ingeschakeld. Men staat dan minder onder druk en kan op een betere maner nadenken over andere zaken die er ook toe doen